Käytä ääntäsi kuntavaaleissa 2017

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017.  Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto asukkaiden lukumäärän edellyttämän vähimmäismäärän mukaan.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa voit äänestää joko

  • vaalipäivänä  9.4.2017 klo 9-20 tai 

  • ennakkoon kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.-4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.-1.4.2017 (www.vaalit.fi).

Kunnanvaltuusto on Suomen kunnissa kuntalain mukainen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Kaupungeissa siitä voidaan käyttää myös kaupunginvaltuusto-nimeä. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä valvoo kunnan toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kunnan hallinnon järjestämisen, käyttää kunnan taloudellista valtaa ja ilmaisee sen mielipiteen ja valitsee toimielinten jäsenet.

Helsingin kaupunginvaltuuston sivuilta löytyy esityslistoja, pöytäkirjoja ja päätöstiedotteita, sekä videoita kokouksista.