Helsinki maksaa entistä suurempaa hintaa Keskustan aluepolitiikasta

Kuntaliitto on julkaissut alustavat laskelmat ensi vuoden kuntien valtionosuuksien tasausmaksuista. Erityisesti Helsingin maksamat tasausmaksut jatkavat kasvuaan. Helsingin maksama valtionosuuksien tasausmaksu nousee ensi vuonna 299 miljoonaan tämän vuoden 289 miljoonasta. Vielä 2015 Helsingin osuus oli 249 miljoonaa, joten viime vuosien kasvuvauhti on ollut hurja.

Uusimaa on jo pitkään ollut ainoa maakunta, joka maksaa tasausmaksuja, kun kaikki muut maakunnat ovat saamapuolella. Lähes koko tasausjärjestelmän maksattaminen pääkaupunkiseudun kunnilla on lyhytnäköistä politiikkaa. Pääkaupunkiseudun kehittyminen on koko Suomen kannalta elintärkeä kysymys ja tasausjärjestelmä vie resursseja pois alueen kehittämisestä.

Valtio ja kunnat ovat sopineet julkisten palveluiden vastuunjaosta ja valtio osallistuu kuntien tuottamien palveluiden rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Kunnat saavat siis itse keräämiensä verotulojen lisäksi valtion rahoitusta. Valtionosuusjärjestelmään on sisäänrakennettu vahva tasausmekanismi, jonka tarkoitus on tasoittaa kuntien palveluiden järjestämisestä ja tulopohjasta johtuvia suurimpia eroja.

Alunperin hyvin toiminut järjestelmä on ajautunut umpikujaan ja kaipaa oikeudenmukaista uudistusta. Useamman kunnan on osallistuttava tasausjärjestelmän kustannuksiin ja pääkaupunkiseudun taakkaa on kevennettävä. Pääkaupunkiseudun kuntien tulee pitää puoliaan ja vaatia reilumpaa kohtelua.

 

Mikko Kiesiläinen

varavaltuutettu (vihreät)

Helsinki

Valtionosuudet