Rakennuskustannuksia pitää laskea uudistamalla parkkinormia

Helsingin kaupungin parkkinormi edellyttää, että uusien asuinkerrostalojen yhteyteen täytyy rakentaa asukkaiden käyttöön tulevia parkkipaikkoja. Ongelmana on, että nykysääntely edellyttää rakentamaan parkkipaikkoja enemmän kuin niille on kysyntää. Tämän vuoksi myös autottomat asunnonostajat joutuvat maksamaan osan parkkipaikkojen kustannuksista.

Helsingin uusissa asuinkerrostaloissa vain 15 prosentissa rakennetaan enemmän parkkipaikkoja kuin mikä on normin mukainen minimi. Tämä tarkoittaa että 85 prosentissa kohteista parkkinormin minimi oli korkeampi kuin kysyntä.

Suurin syy tähän epäsuhtaan on, että normi ei ota lainkaan huomioon parkkipaikan rakennuskustannuksia. Normin määräämä minimimäärä on sama riippumatta siitä maksaako parkkipaikan rakentaminen 6 000 euroa vai 60 000 euroa. Olisi kuitenkin luonnollista että alempien rakennuskustannusten kohteeseen rakennettaisiin niitä enemmän.

Nykykäytäntö johtaa tilanteeseen, jossa molempiin rakennetaan yhtä monta, mutta 60 000 € parkkipaikat eivät käy kaupaksi rakennuskustannusten mukaisella hinnalla. Jotta ne saadaan menemään, osa niiden rakennuskustannuksista jyvitetään asuntojen hintoihin. Näin myös autottomat asunnonostajat maksavat osan kustannuksista.

Ilman parkkinormia esimerkiksi Hernesaareen olisi mahdollista rakentaa nykyistä suunniteltua enemmän asuntoja. Hernesaaren kaltaiselle merenrannalla olevalle uudelle asuinalueelle rakennettavat parkkipaikat ovat erityisen kalliita. Jos Hernesaareen yritettäisiin rakentaa enemmän, niin parkkinormi pakottaisi rakentamaan parkkipaikkoja maan alle kahteen kerrokseen, mikä olisi täyttömaalla erittäin kallista.  

Parkkinormia uudistamalla olisi mahdollista alentaa rakennuskustannuksia ja rakentaa  enemmän ja tiiviimpää kaupunkia, mikä helpottaisi Helsingin asuntopulaa.

(Blogi julkaistu alunperin 19.3.2017 Uuden Suomen Puheenvuorona)