Fiksumpi ja viihtyisämpi Helsinki

Helsinki on pitkään ollut Suomen vetovoimaisin kaupunki sekä ihmisille että yrityksille. Sen ansiosta Helsingin talous ja väkiluku on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Vielä parikymmentä vuotta sitten Helsingin menestyksen kannalta oli tärkeää että Helsinki oli houkuttelevampi muutto-, investointi- ja matkailukohde kuin esimerkiksi Turku tai Tampere.

Globalisaation myötä tilanne on kuitenkin muuttunut ja myös kilpailu kaupunkien välillä on kiristynyt. Ihmisten liikkuvuus maiden välillä on lisääntynyt ja moni on valmis vaihtamaan asuinkaupunkiaan ja -maataan työmahdollisuuksien tai asumisviihtyvyyden vuoksi.

Myös yrityksissä sijaintia mietitään entistä tarkemmin. Vasta perustetut start up-yritykset tähtäävät suoraan globaaleille markkinoille ja yritysten kilpailu huippuosaajista on kiristynyt. Yrityksen täytyy toimia kaupungissa, joka pystyy tarjoamaan viihtyisän asuinympäristön työntekijöille ja joka tukee liiketoimintaa.

Edes suomalaiset yritykset eivät investoi kaupunkiin, joka on paras vaihtoehto Suomessa, vaan toiminnot sijoitetaan toiminnan kannalta parhaaseen paikkaan Euroopassa tai maailmassa.

Tässä tilanteessa Helsingin kohtalon kysymys ei ole sen houkuttelevuus Turkuun verrattuna, vaan sen houkuttelevuus Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Berliiniin verrattuna. Jotta Helsinki voi menestyä kilpailussa näitä kaupunkeja vastaan, tarvitaan toimivan elinkeinopolitiikan lisäksi elävää kaupunkikulttuuria, kaikkien saatavilla olevat laadukkaat julkiset palvelut, yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja edullisia asumisratkaisuja.

Helsinki on koko Suomen paras mahdollisuus menestyä tässä kansainvälisessä kaupunkien kilpailussa ja siksi Helsingin vetovoimaisuuden lisäämisen pitäisi olla kansallinen projekti. Itse olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon koska haluan olla kehittämässä Helsingistä kaupunkia, joka menestyy myös kansainvälisessä kilpailussa haluttuna asuinpaikkana.