Öljylämmityksestä tulee luopua

Lokakuussa Norjan hallitus lähetti lausuntokierrokselle lakiehdotuksen, joka kieltäisi polttoöljyn käytön rakennusten lämmityskäytössä vuodesta 2020 lähtien. Ehdotettu uudistus  on esimerkki johtajuudesta ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja on luontevaa jatkoa Norjan voimakkaalle panostukselle sähköautojen käyttöönottoon.

Myös Ruotsi on tehnyt pitkäjänteistä työtä öljylämmityksestä luopumiseksi. Siellä polttoöljyn valmisteveroa on korotettu vaiheittain ja nykytaso 41 senttiä litralta on lähes kaksinkertainen Suomen nykyiseen valmisteveroon, joka on 21,4 senttiä litralta.

Vuodenvaihteessa voimaan astuva Suomen hallituksen hyväksymä valmisteveron korotus 1,47 senttiä/litra on oikeansuuntainen mutta täysin riittämätön. Ero Suomen ja Ruotsin valmisteverojen välillä on yli kymmenen kertaa suurempi kuin hyväksytty korotus. Tällä vauhdilla saavutamme Ruotsin tason vasta 2030.

Suomen tulisi ottaa mallia sekä Ruotsista että Norjasta. Suomen tulee kieltää öljyn käyttö rakennusten lämmityksessä siirtymäajan puitteissa ja siirtymäajan kuluessa polttoöljyn verotusta tulisi kiristää huomattavasti nykyistä voimakkaammin.

Mikäli hallitus ei etene asian kanssa, voisiko Helsinki näyttää esimerkkiä ja kieltää öljylämmityksen omalla alueellaan? Ainakin uusien omakotialueiden osalta tämän pitäisi olla mahdollista kirjaamalla asia tontinluovutusehtoihin.