Sokerintuotannon tukemisesta on luovuttava

RAVITSEMUSTIETEEN professori Mikael Fogelholm otti ansiokkaasti kantaa terveysperusteisen sokeriveron puolesta Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 30.10. Verotuksen lisäksi hän kehotti harkitsemaan muitakin keinoja ohjata lisätyn sokerin käyttöä.

Yksi valtion käsissä oleva ohjauskeino olisi lopettaa sokerijuurikkaan tuotannolle kohdistetut erityiset kansalliset maatalous- ja kuljetustuet. Muiden maataloustukien lisäksi sokerijuurikkaan tuottajille maksetaan kansallista tukea EU-säädösten mahdollistama enimmäismäärä 350 euroa hehtaarilta. Tämän lisätuen kustannus on noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Sokerijuurikkaan tuotantotuen lisäksi valtio maksaa vuosittain lähes miljoona euroa sokerijuurikkaan kuljetustukea. Tuella korvataan viljelijälle sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kyseessä on ympäristölle haitallinen tukimuoto, sillä se kannustaa kuljettamaan tuotettua satoa pitkiä matkoja. Ennen kuin ryhdytään rakentamaan erillisiä kulutusta ohjaavia veroja, olisi syytä purkaa päinvastaisia insentiivejä tuottavat tukimuodot.

Mikko Kiesiläinen
Kuntavaaliehdokas, Helsinki

(Kirjoitus on alunperin julkaistu Helsingin Sanomissa)