Valtionosuuksien tasausjärjestelmä kaipaa uudistusta

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kirjoitti vastineen edelliseen blogikirjoitukseeni, jossa esitin että kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmää tulee uudistaa sillä nykyään pääkaupunkiseutu kantaa liian suuren osan tasauksien kustannuksista.

Kärnän vastineen pääteesi oli että kaikki kunnat ovat riippuvaisia valtionosuuksista. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Kun Espoon toiminnan menoista valtionosuudet kattavat tänä vuonna 3% ja Ranuan menoista valtionosuudet kattavat 56%, ei ole mitenkään perusteltua väittää, että kunnat olisivat samalla tavalla riippuvaisia valtionosuuksista.

Kirjoitukseni tarkoitus oli kiinnittää huomio siihen että tasausjärjestelmää ei ole uudistettu riittävästi viimeisen kymmenen vuoden ja vanhentuneet laskuperusteet eivät ota riittävästi huomioon kunnissa tapahtuneita muutoksia. Tämän seurauksena tasausmaksut ovat vuodesta toiseen kasautuneet koko ajan pienemmälle joukolle. Oheisessa kuvaajassa näkyy miten maksajien joukko on pienentynyt 88 kunnasta nykyiseen reiluun 30.

Tasausjärjestelmää tarvitaan jatkossakin, eikä siitä tule luopua kokonaan. On kuitenkin selvää että jos mitään ei tehdä niin pian ollaan tilanteessa, jossa pääkaupunkiseudun kunnat ovat ainoita tasauksien maksajia ja se ei ole kestävä ratkaisu koko maan kattavalle järjestelmälle.

Nyt tarvitaan oikeudenmukainen tasausmaksujärjestelmän uudistus, jolla maksut jaetaan useamman kunnan kesken.